Test Gallup’s CliftonStrengths, wcześniej nazywany Testem Silnych Stron Gallup, to narzędzie do identyfikacji unikalnych talentów i mocnych stron jednostki. Opracowany przez psychologów i badaczy Gallup, test ten jest oparty na filozofii pozytywnej psychologii, która skupia się na rozwijaniu silnych stron, a nie tylko na łagodzeniu słabości.

Test składa się z 177 par stwierdzeń, z których każda składa się z dwóch różnych perspektyw lub preferencji. Zadaniem respondentów jest zdecydować, która z tych par najbardziej do nich pasuje, zazwyczaj w skali od 1 do 5.

Jak mogę wziąć udział w Testie Gallup’s CliftonStrengths?

Aby wziąć udział w Teście Gallup’s CliftonStrengths, najpierw musisz zakupić kod dostępu do testu. Można to zrobić poprzez oficjalną stronę Gallup’s CliftonStrengths. Po zakupie kodu dostępu, otrzymasz instrukcje dotyczące logowania do platformy testowej, gdzie będziesz mógł wypełnić test.

Ile kosztuje Test Gallup’s CliftonStrengths?

Koszt Testu Gallup’s CliftonStrengths zależy od wybranej wersji testu. Jest dostępny w dwóch głównych wariantach: Top 5 CliftonStrengths, który identyfikuje pięć najważniejszych silnych stron, i CliftonStrengths 34, który analizuje wszystkie 34 kategorie mocnych stron. Cena może się różnić, ale na dzień września 2021 roku, cena za Top 5 CliftonStrengths wynosiła 20 dolarów, a za CliftonStrengths 34 – 49,99 dolarów.

Jak długo trwa Test Gallup’s CliftonStrengths?

Test Gallupa CliftonStrengths zazwyczaj trwa około 45 minut do godziny, ale nie ma określonego limitu czasu, co oznacza, że respondenci mogą spędzić na nim tyle czasu, ile potrzebują. Jest to test online, więc można go wypełnić w dowolnym miejscu i czasie.

Jak zinterpretować wyniki Testu Gallup’s CliftonStrengths?

Po wypełnieniu Testu Gallup’s CliftonStrengths, otrzymasz szczegółowy raport o Twoich mocnych stronach. Raport ten podaje szczegółowe informacje o Twoich unikalnych talentach i sugeruje strategie, które możesz wykorzystać, aby je rozwijać.

Wyniki są prezentowane jako ranking Twoich „mocnych stron”, które są definiowane jako naturalne talenty uzupełnione o wiedzę i umiejętności. Gallup identyfikuje 34 różne „mocne strony”, podzielone na cztery domeny:

  1. Wykonanie (Executing): Talenty w tej domenie pomagają Ci sprawić, że prace zostaną wykonane. Osoby z mocnymi stronami w tej domenie są te, które podejmują działania i realizują zadania.
  2. Budowanie relacji (Relationship Building): Talenty w tej domenie pomagają Ci budować silniejsze relacje z innymi. Osoby z mocnymi stronami w tej domenie są te, które mają zdolność do budowania silnych relacji, które trzymają zespół razem.
  3. Wpływanie (Influencing): Talenty w tej domenie pomagają Ci wpływać na innych. Osoby z mocnymi stronami w tej domenie są te, które mają zdolność do prowadzenia innych.
  4. Strategiczne myślenie (Strategic Thinking): Talenty w tej domenie pomagają Ci przez analizę, spostrzeżenie i tworzenie lepszych planów na przyszłość. Osoby z mocnymi stronami w tej domenie są te, które są zawsze ciekawe i zawsze szukają lepszych sposobów na zrozumienie i podejmowanie działań.

Raport z Testu Gallup’s CliftonStrengths dostarcza również praktycznych wskazówek, jak wykorzystać swoje mocne strony w różnych kontekstach, takich jak praca, relacje i rozwój osobisty.

Czy Test Gallup’s CliftonStrengths jest wiarygodny?

Wiarygodność Testu CliftonStrengths jest podkreślana przez jego solidne podstawy naukowe i empiryczne dowody. Opracowany przez naukowców Gallup z dziesięcioleci badań nad ludzkimi talentami, test ten jest uważany za wiarygodne narzędzie do identyfikowania indywidualnych mocnych stron.

Konsekwentność wewnętrzna, która jest jednym z podstawowych wskaźników wiarygodności testu psychologicznego, jest wysoka dla Testu CliftonStrengths. To oznacza, że jeżeli wypełnisz test więcej niż raz, Twoje wyniki powinny być spójne.

Jak mogę używać wyników Testu Gallup’s CliftonStrengths do poprawy swojej kariery?

Rozumienie Twoich unikalnych talentów i mocnych stron jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu zawodowego. Oto kilka sposobów, w jaki możesz wykorzystać wyniki Testu Gallup’s CliftonStrengths do rozwoju kariery:

1. Zrozum swoje mocne strony: Wykorzystaj wyniki testu, aby zrozumieć swoje naturalne talenty i jak możesz je wykorzystać. Na przykład, jeżeli jedną z Twoich mocnych stron jest „liderstwo”, możesz szukać ról, które wymagają tej umiejętności.

2. Buduj na swoich mocnych stronach: Skoncentruj się na rozwijaniu swoich mocnych stron, a nie tylko na łagodzeniu słabości. Jeżeli jesteś dobry w czymś, co sprawia Ci radość, będziesz prawdopodobnie bardziej zaangażowany i efektywny w swojej pracy.

3. Komunikuj swoje mocne strony: Użyj wyników testu, aby lepiej komunikować swoje mocne strony innym, w tym swoim przełożonym, współpracownikom i potencjalnym pracodawcom. To może pomóc Ci lepiej pokazać, jakie wartości przynosisz dla zespołu czy organizacji.

Podsumowując, Test Gallup’s CliftonStrengths jest nie tylko wiarygodnym narzędziem do identyfikowania mocnych stron, ale także praktycznym przewodnikiem, jak wykorzystać te talenty do poprawy swojej kariery. Wiedza o swoich mocnych stronach daje Ci moc, aby pracować z pasją, celowością i radością